top of page
27E93974-8946-42CC-98FC-E37BA3E95649.jpeg
topp Yogalærer utdanning
YIN YOGA ON-LINE
YIN YOGA kurs 75 timer
Kurset følger forhåndsinnspilte filmer fra en yin yoga 75 timer utdanning på Groset Retreat. Du kan følge undervisningen i eget tempo. Du vil få tilsendt en undervisninsbok i posten som hører til utdanningen.

LITT OM UTDANNINGENS INNHOLD

Yin Yoga grunnutdanning:

  • Yin Yoga praksis og teori - yin stillinger og yin restorative stillinger med balanserende flytsekvenser i mellom stillingene.

  • De klassiske yin stillinger. Du vil bli guidet inn i lange yin yoga klasser så du virkelig får erfare din opplevelse av yin yoga i kropp, sinn og sjel. Du er hele tiden i bevegelse, i forandring. Du får erfare effekten av yin og yang og den bevegende dynamikken mellom de to kreftene. Når du har kommet deg godt inn i yingstillingene og har funnet stillheten i yin, går yin over i yang - i bevegelse av det indre, og du kan da få mulighet til å oppleve bevegelsen av den subtile energi i kroppen. Da åpnes det også for refleksjon, ettertanke og oppmerksomt nærvær.

  • Yang yoga balanserer den myke yin praksis. Yang yoga består av stille sittende posisjoner (asanas) (yang balanserende stillinger) og dynamiske vinyasa - flyt sekvenser mellom yin stillingene som åpner kroppens bindevev og energisystem. Yang flyt sekvensene  renser effekten av yin stillinger og generelt optimaliserer og komplementerer den "stille" og myke yin praksis.

  • Stående flytsekvenser fra Qi Gong som videre åpner ledd, bindevev og energimeridianer.

  • Anatomi i yin yoga og forståelsen av bindevevet

  • Akupressur punkter integreres i de forskjellige yin stillinger for en dypere medisinsk effekt av yin  yoga. 

  • Meditasjon

  • Bruken av yoga utstyr og gjennomføring av yin yoga klasser

  • Yinyogalærer rollen. Pedagogikk og kommunikasjon

  • Essential Yoga – bruk av eteriske oljer i yoga og holistisk egenpleie

Dette er ikke en yin yogalærer utdanning (da må du gå 200 timer utdanning)  Dette kurset i yiin yoga er en fordypning i yin yoga for egen praksis, inspirasjon og utvikling. Du vil få tilsendt et deltakerbevis.

kr.6980,-

💜
Yin fordypning
Yang Vinyasa
låven hånd på hjertet.jpeg
Yin Yoga Massasje-terapi
Qigong
Chakra Yin Flow
bottom of page