Hva inneholder Medisinsk Yin Yoga 300 timer TT?

Utdannelsen består av 8 moduler:

 • Medisinsk Yin Yoga  gjennom årets 5 sesonger og 5 elementers tilhørende organer og korrespondanser.
 • Stille retreat
 • Chakra Yoga.  Den Tantriske yoga og våre Chakra, Elementene i balanse og naturens rytme med solens og månens sykluserer.
 • Yin Yoga Terapi & Yin Yoga Massasje
 • Medisinsk Qigong & Yin Yoga

Du lærer Yin og Yang yoga med fokus og fordypning på en yogapraksis tilpasset årets fem sesonger og foreningen naturens elementer og menneskets iboende natur. Vi ser på sammenhengen mellom menneske, naturens rytme og solens og månens sykluser. Du lærer hvordan du kan bruke yoga terapeutisk for bedre harmoni i oss og med naturen rundt oss.

 

Dette er noe av det du vil du lære på medisinsk yin yoga gjennom årets 5 sesonger:

 • Yin yoga flyt sekvenser for den aktuelle sesong/element.
 • Akupunkturpunkter – akupressur ved forskjellige tilstander knyttet til de 5 yin organer tilhørende hver sesong.
 • Balansering av tilhørende Chakra, både fysisk strukturelt og energetisk etter den tantriske yogafilosofiens elementlære.
 • Yin Subtil Energiflyt serie.
 • Medisinsk Qigong og Medisinsk Yoga for balansering av nervesystemet og hormonsystemet, samt øvelser som styrker immunforsvaret. Bl.a. Ryggmargsrens og Zong-Qi aktivering.
 • Forebygging og behandling av stress, traumer, utbrenthet, søvn forstyrrelser og følelsesmessige ubalanser med teknikker fra Mindfulness, DaoYin akupressur-programmer, Medisinsk Qigong-sekvenser, Meditasjoner, Eteriske oljer og kosthold i forhold til de 5 elementer.
 • Pranayama.
 • Yin Yoga Medisinsk balansering av de 5 organ-meridianer. Systemet heter De Seks Hemmelige Ord – Fem håndflaters bevegelser. Vi tar for oss den organ-meridianen som hører til sesongen vi er i. Du lærer dens bevegelsesmønster, og vi går i dybden på bruken av de aktuelle akupunkturpunkter på meridianen. (I fordypningshelgen Medisinsk Qigong & Yin Yoga setter vi sammen hele serien med alle de 5 yin organenes meridianer bevegelsesmønstre).
 • Yang Yoga flyt sekvenser fra Shaolin Lohan – kinesisk yoga som åpner og aktiviserer kroppens energibaner og bindevevslinjer og bygger opp en sterk og smidig kropp gjennom en flyt av myke bevegelser. Selv om vi praktiserer yang yoga gjøres praksisen rolig og med et fokus på yin natur – fokus innover. Bevegelsene er hentet fra ville dyr sine bevegelsesmønstre. Hver sesong er knyttet til og representerer kraften til hvert sitt dyr;
  • Dragekraftens taoist yoga – Sommersesongen og Ild-Elementet som er det maksimale uttrykk som Bevissthetens natur, som kommer til uttrykk gjennom det Indre Hjertet. Bevegelsene stimulerer meridianene til hjerte og tynntarm.
  • Slangekraftens taoist yoga – Sensommersesongen og Jord-Elementet som ligger i senter av de andre elementene, i senter av livets forvandlinger. Det er balansepunktet – urokkelig – iboende i livets bevegelse. Det gjør livets syklus mulig, og nærer forvandlingen. Bevegelsene stimulerer meridianene til milt og mage.
  • Tranekraftens taoist yoga – Høstsesongen og Metall-Elementet som er den nedadgående bevegelsen, livet som faller inn i seg selv, bevegelsen mot vår Grunn-natur. Bevegelsene stimulerer meridianene til lunge og tykktarm.
  • Tigeerkraftens taoist yoga – Vintersesongen og Vann-Elementet som er vår Grunn-natur, bærer av det iboende potensialet. Bevegelsene stimulerer meridianene til nyre og blære.
  • Leopardkraftens taoist yoga – Vårsesongen og Tre-Elementet som er den oppadgående bevegelsen av livet som folder seg ut. Det er vekst, og her ligger sinnets iboende klarhet som muliggjør bevisstgjøring. Bevegelsene stimulerer lever og galleblære meridianene.
 • Fagong – energibalanserende terapi på klient.
 • Energibalanserende partnerøvelser.
 • Sahaja – Spontaneous Movement Meditation.

 

Dette er noe av det du vil du lære på modulen Yin Yoga Terapi og Yin Yoga Massasje:

 • Massasjeterapi og akupressur i yin yoga og yin-restorativ stillinger.
 • Bruk av yogautstyr (yoga-stripp, baller) for å “smelte” kroppen for frigjøring av bindevevet og muskulære spenninger.
 • En helhetlig Yin Yoga-massasjesekvens. (se mer under)
 • Back-Shu akupressur for en holistisk påvirkning av de indre organer og deres funksjonskretser.
 • Eteriske oljer og kremer for muskel- og skjelettsystemet.
 • Soneterapi for behandling av muskel- og skjelettsystemet først og fremst, men også litt om balansering av det endokrine system, hormonsystemet og tilhørende chakraer.
 • Utrensning gjennom lymfesystemet.
 • Balansering av nervesystemet og stress.
 • Øreakupunktur med magneter som en supplementerende behandling for smerter og problemer i muskel- og skjelettsystemet og avvenning (f. eks. vektreduksjon, røyk, alkohol)

 

Mer om Yin Yoga-massasjesekvensen

Denne sekvensen kan integreres i en personlig yogaterapitime, eller som supplement til alle former for yoga. Du kan benytte yogamassasjen alene i sin helhet, eller du kan velge ut enkelte deler og benytte de i en yin yoga klasse eller i en personlig yogaterapi time.

En terapeutisk kreativ kombinasjon av yoga og massasje! Den som mottar Yin Yoga-massasje får mulighet til å føle hver posisjon fra innsiden og ut, og vekke en større generell tilstedeværelse i kropp og sinn, som vil hjelpe å finne tilbake til kontakten med kroppens visdom. Gjennom passive yogastillinger tilføres energisirkulasjon inn i ledd og omliggende ligamenter, sener og muskler. Det tilføres press som hjelper å stimulere energimeridianene for bedre flyt. Jevnt press hjelper å redusere kroppens nivå av stresshormoner og stimulerer visse sansereseptorer som gir mer og bedre følelse av kroppens bevegelsesmønster.

Behandlingen gir tilgang på glemte bevegelsesmuligheter, og dette gir en god følelse i hele kroppen. Gjennom dyp avspenning gis den du behandler en optimal tilstand igjennom bindevevet for å reintegrere nye bevegelsesmønstre som nevrologisk reorganiserer uhensiktsmessige mønstre med flytende, harmoniserende og effektive bevegelser.

 

Dette vil du lære på modulen Medisinsk Qigong & Yin Yoga:

 • Mandala flow – de 5 håndflaters bevegelse. Praksisen balanserer de 5 yinorganene for bedret funksjon, samt balanserer de tilhørende sanser, følelser og tanker. Dette er en flytsekvens i alle himmelretninger gjennom en mandala sirkel – en meditativ serie som gjøres i en jevn bevegelsesflyt. Systemet virker medisinsk balanserende på kroppens funksjoner og gir deg ro, tilstedeværelse, vekker din indre glede og stimulerer til økt livsenergi!
 • Den Tibetanske morgenbønn
 • Immunforsvarsstyrkende øvelser
 • Hvordan redusere stress gjennom mindfulness og energioppladende øvelser
 • Meditasjon i fri bevegelse – Sahaja flow
 • Yin Yoga