Hva inneholder Medisinsk Yin Yoga 200 timer TT?

MEDISINSK YIN YOGALÆRER 200 timer

 En yogalærerutdannelse for deg som ønsker en helhetlig terapeutisk yogalærerutdanning.

Dette er en påbygningsutdannelse du kan ta etter at du har gått Yin Yang Yogalærerutdannelsen 250 timer eller Yin Yogalærerutdannelsen 150 timer ved yin yang yoga akademiet. Du vil da få en sertifisering på Medisinsk Yin Yoga 450/350 timer lærerutdannelse.

 

Det er kun 12 deltakere på utdannelsen. Utdannelsen går over 1 år og består av 3 moduler.

 

De 3 modulene er:

Medisinsk Yin Yoga & Qigong 75 timer

Medisinsk Sesong Yin Yoga & Qigong 75 timer

Yin Pranaflow Massasje og Yin Terapi 50 timer

Beskrivelse av modulene finner du under:

 

MEDISINSK YIN YOGA & QIGONG

 Noe av det du lærer:

 • Det grunnleggende om qigong – “Qi” betyr livsenergi og “Gong” det å praktisere og regulere energiflyten i kroppen. Myke bevegelser, pust og mentalt fokus synkroniseres for å påvirke og balansere kropp, emosjoner og sinn.
 • Den medisinske effekt av yoga og qigong. Forskning og vitenskap fra øst og vest.
 • Muskel-og skjelettsystemet med fokus på øvelser for rygg- og nakke.
 • Akupunkturpunkter – akupressur ved forskjellige tilstander knyttet til de 5 yin organer – nyre, hjerte, lever, milt og lunge.
 • Immunstyrkende øvelser
 • Medisinsk yoga og qigong for balansering av de indre organer og kroppssystemer som sirkulasjon, nerver og hormoner.
 • Forebygging og behandling av stress, traumer, utbrenthet, søvn forstyrrelser og følelsesmessige ubalanser.
 • Pasienter under og etter kreftbehandling.
 • Essential yoga – bruken av essensielle oljer i yoga og qigong.

 

Modulen holdes over 6 dager på Hemsedal yogaretreat.

 

YIN PRANAFLOW MASSASJE OG YIN TERAPI

I denne modulen lærer du en massasje sekvens som er en terapeutisk kreativ kombinasjon av yoga og massasje!

Den som mottar Pranaflow Massagefår mulighet til å føle hver posisjon fra innsiden og ut, og få vekket en større generell tilstedeværelse i kropp og sinn, som vil hjelpe å finne tilbake til kontakten med kroppens visdom. Gjennom passive yogastillinger tilføres bevegelse inn i og rundt ledd og omliggende ligamenter, sener og muskler. Det tilføres press som hjelper å stimulere energimeridianene for bedre flyt, og akupressur benyttes på akupunkturpunkter for en dypere påvirkning inn til de indre organer og deres korrespondanser i kroppen (sanser, emosjoner og spirituelle aspekter). Jevnt press hjelper å redusere kroppens nivå av stresshormoner og stimulerer visse sansereseptorer som gir mer og bedre følelse av kroppens bevegelsesmønster. Behandlingen gir tilgang på glemte bevegelsesmuligheter, og vekker nye signaler til hjernen. Dette gir en god følelse i hele kroppen. Gjennom dyp avspenning gis den du behandler en optimal tilstand igjennom bindevevet for å reintegrere nye bevegelsesmønstre som nevrologisk reorganiserer uhensiktsmessige mønstre med flytende, harmoniserende og effektive bevegelser.“Enjoy Pranaflow Massage & experience the freedom in body and mind!”

I Yoga terapi delen benyttes hands-on, yogarulle og baller.

Modulen holdes på Pranahuset i Sandvika. 4 dager.

 

MEDISINSK SESONG YIN YOGA & QIGONG

I denne modulen lærer du om mennesket i relasjon til naturen etter den gamle taoistiske filosofien. De første øvelser i taoistisk yoga kom fra observasjon av ville dyr. Bevegelsesmønstret til hvert av disse dyrene stimulerer energi-meridianen tilhørende yin organ, og holder på kraft som er med på å balansere organet og dens korresponderende fysiske, emosjonelle og mentale aspekt i oss.

Du lærer flytsekvenser som åpner og aktiviserer kroppens energibaner og bindevevslinjer og bygger opp en sterk og smidig kropp gjennom en flyt av myke bevegelser. Selv om flytsekvensene er av yang natur utføres praksisen rolig og med et fokus på yin natur – fokus innover. Bevegelsene er hentet fra Shaolin Lohan Qigong18 arhat hands;

 • Dragekraftens qigong– Sommersesongen og Ild-Elementet som er det maksimale uttrykk for bevissthetens natur, og full oversikt over livet som kommer til uttrykk gjennom det indre hjertet. Bevegelsene balanserer hjerte.
 • Slangekraftens qigong– Sensommersesongen og Jord-Elementet som ligger i senter av de andre elementene, i senter av livets forvandlinger. Det er balansepunktet – urokkelig – iboende i livets bevegelse. Det gjør livets syklus mulig, og nærer forvandlingen. Bevegelsene balanserer milt.
 • Tranekraftens qigong– Høstsesongen og Metall-Elementet som er den nedadgående bevegelsen, livet som faller inn i seg selv, bevegelsen mot vår grunn-natur. Bevegelsene balanserer lunge.
 • Tigerkraftens qigong– Vintersesongen og Vann-Elementet som er vår grunn-natur, bærer av det iboende potensialet. Bevegelsene balanserer nyre.
 • Leopardkraftens qigong– Vårsesongen og Tre-Elementet som er den oppadgående bevegelsen av livet som folder seg ut. Det er vekst, og her ligger sinnets iboende klarhet som muliggjør bevisstgjøring. Bevegelsene balanserer lever.

Disse dyrs flytsekvenser lærer du også integrert i Vinyasa Yang Yoga gjennom årets sesonger som f.eks.; Dragon Dance.

Modulen holdes på Hemsedal yogaretreat.  6 dager.

Mer om Pranaflyt massasjen

Denne sekvensen kan integreres i en personlig yogaterapi time, eller som supplement til alle former for yoga. Du kan benytte yoga-massasjen alene i sin helhet, eller du kan velge ut enkelte deler og benytte de i en yin yoga klasse eller i en personlig yogaterapi time.
Massasje sekvensen du lærer er en terapeutisk kreativ kombinasjon av yoga og massasje!
Den som mottar Pranflow Massag får mulighet til å føle hver posisjon fra innsiden og ut, og få vekket en større generell tilstedeværelse i kropp og sinn, som vil hjelpe å finne tilbake til kontakten med kroppens visdom. Gjennom passive yogastillinger tilføres bevegelse inn i og rundt
ledd og omliggende ligamenter, sener og muskler. Teknikker fra forskjellige massasjetradisjoner fra de gamle østlige tradisjoner til dagens nye vitenskapelige teknikker som frigjøring av bindevevet gjennom bindevevsmeridianene og fascial release teknikker for å øke bevegelighet. Det tilførers press som hjelper å stimulere energimeridianene for bedre flyt, og akupressur benyttes på akupunkturpunkter for en dypere påvirkning inn til de indre organer og deres korrespondanser i kroppen  (sanser, emosjoner, spirituelle aspekter). Jevnt press hjelper å redusere kroppens nivå av stresshormoner og stimulerer visse sansereseptorer som gir mer og bedre følelse av kroppens bevegelsesmønster. Behandlingen gir tilgang på glemte bevegelsesmuligheter, og vekker nye signaler til hjernen. Dette gir en god følelse i hele kroppen. Gjennom dyp avspenning gis den du behandler en optimal tilstand igjennom bindevevet for å reintegrere nye bevegelsesmønstre som nevrologisk reorganiserer uhensiktsmessige mønstre med flytende, harmoniserende og effektive bevegelser.

“Enjoy Pranaflow Massage & experience the freedom in body and mind!”